Mars & More steunt stichting Sampark

Onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen in India

Wij zijn trots dat wij het eerste officiële sponsorcertificaat mochten ontvangen van Stichting Sampark. Zij zet zich in voor onderwijsprojecten voor de kinderen op het platteland van India en in de sloppenwijken van New Delhi.

Een gedeelde visie

Wij delen de visie van Stichting Sampark dat educatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor kinderen en jongvolwassenen om een goede toekomst op te bouwen. De stichting initieert en organiseert structurele, lokale educatieve projecten in India (regio Budaun). Deze projecten, basisonderwijs en beroepsopleidingen, richten zich op het bestrijden van analfabetisme en van armoede in de stad en op het platteland.

Structureel bestaansrecht

Door middel van fundraising in Nederland genereert Stichting Sampark de benodigde gelden om de projecten in India structureel bestaansrecht te geven. Eenmalige, grootschalige verbouwingen of nieuwbouw worden gefinancierd met de opbrengsten van extra evenementen en acties. Er zijn vier Samparkscholen op het platteland en een drietal beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi, die volledig voorzien worden door de stichting. Denk hierbij aan salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, naaimachines en computers voor opleidingen, huur, elektriciteitskosten en nog veel meer. Sampark zorgt voor de scholing van zo’n 2.200 kinderen en jongvolwassenen.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website: www.sampark.nl