Mars & More B.V. Privacybeleid

We doen er alles aan om uw privacy online te beschermen. We stellen het op prijs dat u wilt voorkomen dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, willekeurig wordt verspreid. Dit beleid legt uit hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controle u heeft.

Mars & More B.V., gevestigd aan de Voltastraat 30-32, 8013 PM, Zwolle, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:
www.marsmore.com
Voltastraat 30-32
8013 PM, Zwolle
Nederland
+31 (0)38 460 6010
sales@marsmore.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Mars & More B.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze informatie zelf aan ons verstrekt. U kunt deze website bezoeken zonder ons enige vorm van persoonlijke informatie te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin we u om informatie vragen. Bijvoorbeeld bij correspondentie met u, om uw verzoek om aanvullende informatie te verwerken of om u te registreren voor onze elektronische nieuwsbrief. In de meeste gevallen gebeurt dit door middel van een in te vullen formulier. Op deze manier ontvangt Mars & More B.V. persoonlijke informatie of bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die Mars & More B.V. ontvangt, kan worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen (correspondentie, informatie, registratie, enz.) Nadat u uw voorkeuren op het formulier hebt aangegeven, ontvangt u mogelijk een e-mail van ons, wordt u telefonisch benaderd of ontvangt u informatie op een andere manier.

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via sales@marsmore.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

Hieronder een overzicht van de persoonlijke data die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam - Contact
  • Initialen, voor en achternaam – Contact
  • Adresgegevens – Contact en levering
  • Telefoonnummer – Contact
  • E-mailadres – Contact
  • IP-Adres – Analyse en statistieken
  • BTW-nummer – Juridisch

Mapping van bezoekers

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bewaard, inclusief het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoeken en gegevens die uw browser bevat. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mars & More B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met derden.

Google Analytics

Mars & More B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mars & More B.V. zijn in zoekpagina's van Google. De aldus verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht door Google naar servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google voor Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt. Google kan met deze gegevens rapporten en bepaalde informatie, zoals de effectiviteit van campagnes, verstrekken aan Mars & More B.V. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Mars & More B.V. heeft hier geen invloed op, maar geeft Google geen toestemming om gegevens die via Mars & More B.V. zijn verkregen voor andere Google-services te gebruiken.

Juridische redenen

Mars & More B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer daar toestemming voor is gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een contactformulier op de website is ingevuld. Bovendien verwerkt Mars & More B.V. persoonsgegevens indien nodig om een ​​overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte wordt aangevraagd, wanneer een bestelling wordt geplaatst of wanneer Mars & More B.V. zelf een bestelling plaatst. In een dergelijk geval vraagt ​​Mars & More B.V. om toestemming voor verwerking van uw gegevens. De wettelijke basis voor verwerking houdt in dat u, of een aangewezene namens u, toestemming geeft. Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen bewerkstelligen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mars & More B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit betreft beslissingen genomen door computerprogramma's of systemen, zonder betrokkenheid van personen/een persoon binnen Mars & More B.V.

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Mars & More B.V. bewaart de gegevens voor verschillende periodes, afhankelijk van de categoriegegevens en de manier waarop ze zijn verzameld.

De verzamelde gegevens die zijn verkregen naar aanleiding van de (contact)formulieren op de website, worden gedurende vijf jaar bewaard. Voor de gegevens die via de cookies op de website worden verzameld, zijn de bewaartermijnen van toepassing zoals die beschreven zijn in cookieverklaring.

Wanneer er in deze verklaring geen specifieke bewaarperiode staat voor bepaalde gegevens, wordt de toepasselijke wettelijke opslagperiode in acht genomen of geldt een termijn tot maximaal één jaar na het einde van de relatie met de betrokkene. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Hoewel deze websites worden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid, kan Mars & More B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Mars & More B.V. verstrekt alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Overdracht van persoonsgegevens aan 'derde land' of internationale organisatie 

'Derde landen' zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Mars & More B.V. geeft persoonlijke gegevens door aan een derde land, namelijk de Verenigde Staten.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

Bekijk onze cookieverklaring.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Mars & More B.V. U hebt tevens recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke informatie, die wij van u verzamelden, naar u te verzenden. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens, verzoek om annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar sales@marsmore.com. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij het verzoek te voegen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Mars & More B.V. wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Mars & More B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De website van Mars & More B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@marsmore.com.